El Grifo - logo MENU

Krok po krůčku. Cihla po cihle.

Projekty, které mne přibližují
k mým cílům.

Kudy teď můj vítr vane

La Pita Costa Rica

El Grifo - La Pita Costa Rica - projekt reforestace krajiny

Reforestace krajiny na Costa Rice.

Od 2. světové války bylo na Costa Rice vykáceno zhruba 80% lesů, což má obrovský dopad na životní prostředí a přímo či nepřímo přispívá ke zvýšenému výskytu povodní, znehodnocování půdy a značné ztrátě diverzity divoké zvěře a živočichů.

Ve spolupráci s místní organizací se teď podílím na reforestaci prvních 30 hektarů vykáceného území.

Chci vědět více

POSLEDNÍ ZPRÁVA: Zahájení prací na Costa Rice Včera

The Power of Words

El Grifo - Tree Factory

Silou mluveného slova se snažím předat moudrost, která dokáže změnit život.

Skrze přednášky a semináře usiluju o to, aby lidé našli sílu a odvahu dovolit si být jiní než zbytek společnosti a jít proti všemu, co považujeme za normální. Odvahu jít směrem k vlastní autenticitě, sílu překonat vlastní ego, které nám brání růst.

Zobrazit naplánované přednášky

Brzy se rozletím taky těmito směry

Silesian Green

El Grifo - Silesian Green - projekt reforestace krajiny

Projekt strategické reforestace slezského trojúhelníku Ostrava — Karviná — Frýdek-Místek.

Dal jsem si za cíl zásadně změnit stav životního prostředí v mém rodném městě - a zároveň v jednom z míst s nejhorší kvalitou ovzduší v celé Evropě - k lepšímu. Dlouhodobě a reálně.

Strategickou spoluprací s veřejností, krajem, městy i samotnými firmami budu usilovat o to, aby život v Ostravě a jejím okolí opět neškodil zdraví všech.

Spuštění projektu se právě připravuje

Zašívárna

El Grifo - Zašívárna

Komunitní prostor v epicentru mého dění. Domov mimo domov.

Spolu s ostravskou kavárnou KOFILAB pracujeme na vybudování komunitního prostoru v našem rodném městě, kde lidé budou moci trávit čas děláním toho, co mají rádi či co zrovna potřebují dělat, a zároveň se u toho chtějí cítit tak příjemně a v bezpečí, jako by byli doma.

Prostor bude zároveň sloužit jako mé útočiště. Místo, kde budu moci pořádat přednášky, semináře, a spoustu dalšího.

Spuštění projektu se právě připravuje

ChciSePoznat.cz

El Grifo - chcisepoznat.cz

Vzdělávací web s klíčovými nástroji osobního rozvoje.

Ve spolupráci s organizací Osobní Rozvoj Média se spolupodílím na spuštění projektu, který bude lidem dávat do rukou nástroje osobního rozvoje, které pomáhají zásadním způsobem odkrývat jednotlivé puzzle osobnosti člověka.

Perspektiva a poznání sebe samého totiž dávají životu člověka úplně nové rozměry.

Spuštění projektu se právě připravuje

Master Mind

El Grifo - Master Mind

Jedna skupina s 6-12 účastníky na společné cestě za těmi nejniternějšími cíli a sny.

Podporovat odvahu a sílu v lidech k tomu být tím nejlepším, čím mohou býti, chci skrze vlastní Master Mind skupiny o 6-12 lidech, kteří se budou pravidelně setkávat a pracovat společně na svých individuálních cílech a snech a posouvat se navzájem kupředu.

Spuštění projektu je odloženo na rok 2018Co vidím v dáli

#1

První vzdělávací zařízení

Vysnil jsem si, ale především si dal za cíl, do 5 let založit první vlastní vzdělávací zařízení. Institut, školu, školku? To ukáže čas. Touhu rozšiřovat moudrost mezi ostatní mám hluboko v sobě.

#2

Udržitelná ekologická farma

Inspirován přírodními a fyzikálními zákony jsem si vysnil a zároveň si dal za cíl vybudovat vlastní zemědělské zařízení, farmu chceme-li, která bude fungovat čistě na obnovitelné energii, nebude vytvářet žádný odpad (zužitkuje vše co vyprodukuje) a v kombinaci s využitím starých i nových technologií založených na jednoduchých fyzikálních a přirodních principech - například gravitaci - bude sloužit i jako vzdělávací zařízení, zejména pro děti v předškolním a školním věku.

Sám to nikdy nedokážu.
Můžeš se podílet i Ty.


Zjisti jak

El Grifo Family

S mou rodinou sdílím všechno jako první. Chci, ať rosteme společně.

Odhlásit se můžeš kdykoliv.